Prawo budowlane

Mecenas Reker doradzał i reprezentował przed sądami wiele firm w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Obecnie znaczna liczba polskich firm budowlanych działa w Niemczech pracując dla niemieckich inwestorów, wykonawców lub deweloperów.

Odmiennie od polskiego kodeksu cywilnego, niemiecki kodeks cywilny nie zawiera przepisów szczególnych dotyczących prawa budowlanego.

W praktyce, w Niemczech bardzo często strony umów z zakresu prawa budowlanego uzgadniają, iż do podpisywanej umowy będą miały zastosowanie przepisy Verdingungsordnung (VOB), a zwłaszcza część B (VOB / B).

Zasady VOB / B znacząco modyfikują przepisy prawa cywilnego co do umów z zakresu prawa budowlanego. Nie należy postrzegać VOB / B jako "prostych" Ogólnych Warunków Umowy.

Wykonanie umowy zgodnie z ww. zasadami wymaga szczegółowej wiedzy na temat orzecznictwie oraz doktryny w zakresie VOB, zwłaszcza VOB / B. Stosowanie reguł VOB / B wymaga szczegółowej wiedzy o jego formalnych wymogach.