Reprezentacja przed niemieckimi sądami

Polscy dłużnicy powinni zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej u niemieckiego adwokata.

W codziennej praktyce obserwujemy, iż coraz częściej niemieccy wierzyciele pozywają polskich dłużników przed sądami niemieckimi. W wielu wypadkach polscy dłużnicy nie bronią swoich racji przed sądami niemieckimi. W rezultacie sądy niemieckie wydają wyroki zaoczne przeciwko polskim dłużnikom.

Takie wyroki mogą być łatwo wykonywane, bez większych formalności w Polsce!

To samo dotyczy nakazów zapłaty. Powszechnie stosowaną praktyką w  Niemczech, jest wnoszenie o wydawanie nakazów zapłaty przeciwko polskim dłużnikom do sądów niemieckich.

W związku z tym polscy dłużnicy powinni poszukiwać profesjonalnej pomocy prawnej niemieckiego prawnika