Prawo pracy

Analiza spraw z zakresu prawa pracy wymaga szczegółowej wiedzy na temat niemieckiego systemu prawa pracy.

Niestety, w Niemczech nie ma jednolitego kodeksu prawa pracy. Przepisy dotyczące niemieckiego prawa pracy znajdują się w ponad 20 różnych aktach prawnych.

W związku z tym, analiza spraw dotyczących prawa pracy wymaga szczegółowej wiedzy na temat niemieckiego systemu prawa pracy oraz jego źródeł, jak również praktycznych reguł postępowania wyspecjalizowanych sądów pracy.