Prawo nieruchomości

Prawnik reprezentujący kupującego musi być zaznajomiony ze specyfiką niemieckiego systemu prawnego nieruchomości.

Pomimo, iż polski i niemiecki system prawny co do nabycia nieruchomości lub ograniczonych praw do nieruchomości (hipoteka, służebność, etc.) są w pewnym stopniu do siebie podobne, istnieją pomiędzy nimi istotne różnice.

Dla przykładu, każde przeniesienie własności nieruchomości  lub ograniczonego prawa rzeczowego aby było efektywne, musi zostać zarejestrowane w rejestrze nieruchomości.  Taka rejestracja może potrwać aż do 50 dni!

Jednakże, najczęściej oczekuje się od nabywcy zapłaty całkowitej ceny sprzedaży z chwilą podpisania aktu notarialnego!

W celu zabezpieczenia kupującego, stosuje się instytucję zwaną "Vormerkung" (zastrzeżenie). Vormerkung zabezpiecza nabycie własności nieruchomości przez kupującego oraz niezwłocznie po zawarciu aktu notarialnego jest rejestrowany w rejestrze nieruchomości.

Prawnik reprezentujący kupującego musi być zaznajomiony ze specyfiką niemieckiego systemu prawnego nieruchomości.

Mecenas Reker doradzał przy wielu transakcjach dotyczących nieruchomości w Niemczech.